ARİZONA EYALET ÜNİVERSİTESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

ARİZONA EYALET ÜNİVERSİTESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi arasında sürdürülebilirlik üzerine çevrimiçi toplantı gerçekleşti. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Olcay Ünver, Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Ayman Öz, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü ve Araştırma Dekanı Doç. Dr. Sercan Karav, Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İpek, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Çalışkan katıldığı toplantı Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Yıldız’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. 

Toplantıda; Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı, Gıda Güvenliği, Yeşil Dönüşüm Ve Kaynakların Verimli Kullanımının Eşgüdümlü Yönetilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi arasında sürdürülebilirlik özelinde gerçekleştirilebilecek iş birlikleri başlıklarında sunumlar yapıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu.