OMURGASIZ YETİŞTİRİCİLİĞİ IMTA SİSTEMLERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OMURGASIZ YETİŞTİRİCİLİĞİ IMTA SİSTEMLERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk-İtalyan iş birliğinde düzenlenen “Omurgasız Yetiştiriciliği: IMTA Sistemleri ile Sürdürülebilir Gelecek” konulu konferans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Yiğit, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş ve akademisyenler katıldı.

Rektör Erenoğlu, üniversite olarak sürdürülebilirlik konusuna çok önem verdiklerini belirtti ve Türk ve İtalyan işbirliğinde düzenlenen konferansın sürdürülebilirlik faaliyetleri konusunda iş birliği olanakları sağlayacağını ifade etti. Erenoğlu, uzun bir deniz sınırına sahip olan Çanakkale’nin ekosistem açısından kilit bir noktada olduğunu da sözlerine ekledi. 

Artan nüfus dolayısıyla kıyı alanlarındaki kentleşme ve endüstriyel gelişmelerin deniz ekosisteminde büyük bir baskı oluşturduğuna dikkat çeken Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Yiğit “Unutulmamalıdır ki, insanlığın var oluşu ancak Biyolojik çeşitlilik ve Endüstriyel gelişimin uyum içinde çalışmasıyla mümkün olacaktır. O nedenle, kentsel ve endüstriyel gelişimin deniz ekosistemi üzerindeki baskısının kontrol altında tutularak, sürdürülebilir su yönetimine mutlaka önem verilmesi elzemdir. Bilhassa denizlerin filtrasyon sistemi olarak görev yapan midye, istiridye gibi nesli tehlike altında olan pinaların korunması, sadece deniz ekosistemi için değil, insanlığın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Konferansta, İtalya'dan gelen bilim heyetiyle bu konuları ele alacağız ve birlikte değerlendirerek ileride gerçekleştirebileceğimiz ortak proje çalışmalarına zemin hazırlamış olacağız” dedi.

Konferans yapılan sunumların ardından son buldu.